[1]
G. J. Nowicki, M. Młynarska, B. Ślusarska, R. Korecka, and M. Kotus, “Samoocena stanu zdrowia i jej wybrane uwarunkowania w grupie osób po 65 roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej = The self-assessment of health and its selected conditions within a group of over-65-year-old primary-care patients”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 4, pp. 447–457, May 2016.