[1]
B. Kochański, “Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 1, pp. 101–106, Jan. 2016.