[1]
D. Olejniczak, “Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 2, pp. 238–243, Feb. 2016.