[1]
A. Banaczkowska, J. Eksterowicz, and W. Zukow, “Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny = Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an example Krajna”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 2, pp. 47–63, Feb. 2016.