[1]
A. S. Baranowska, “Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka = Fetal alcohol syndrom (FAS) as threat to a child’s development”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 3, pp. 148–158, Mar. 2016.