[1]
P. Szwajdler, “The Protection of Sports Trademarks in the Recent Case Law of the Court of Justice of the European Union = Ochrona sportowych znaków towarów w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 3, pp. 259–264, Mar. 2016.