[1]
K. Prusik, “Zmiany wybranych wskaźników zdrowia kobiet w wieku 60-74 lata w dwuletnim cyklu treningu zdrowotnego = Changes in selected health indicators for women aged 60-74 years in the two-year cycle of health training”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 3, pp. 72–80, Mar. 2016.