[1]
R. Lenard, U. Zielińska, M. Michalczak, A. Sobieszczańska, and A. B. Smoleń, “Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 12, pp. 701–716, Dec. 2015.