[1]
G. Srokowski, “Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 12, pp. 521–534, Dec. 2015.