[1]
K. Byzdra, O. Jacyno, J. Mikołajczyk, M. Piątek, M. Kamrowska-Nowak, and R. Stępniak, “Poziom wybranych zdolności motorycznych a komponentów składu ciała u dzieci trenujących piłkę nożną = The level of the selected motor skills and components of body composition in children football training”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 12, pp. 345–376, Dec. 2015.