[1]
A. Mędrak, “Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 11, pp. 616–628, Nov. 2015.