[1]
W. Pilewska and P. Matczak, “Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy = Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style standard performance assessment tests strength – 20 m gear swing”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 11, pp. 595–605, Nov. 2015.