[1]
U. Kaźmierczak, “Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 10, pp. 275–283, Oct. 2015.