[1]
A. Rutkowska, J. Skonieczna, and D. Olejniczak, “Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 10, pp. 251–261, Oct. 2015.