[1]
W. Galor, G. Nadolny, and D. A. Szatten, “Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 10, pp. 146–157, Oct. 2015.