[1]
E. Drumińska, S. Wilczyńska, M. Pujszo, and R. Stępniak, “Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of ‘health learning’ men of different ages”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 10, pp. 79–90, Oct. 2015.