[1]
M. Sowa, W. Kołłątaj, B. Kołłątaj, I. D. Karwat, and J. Szakuła, “Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 7, pp. 439–452, Jul. 2015.