[1]
T. Niewiadomski, M. Napierała, M. Pezala, and W. Zukow, “Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Inoworocławiu = Nutrition physical activity and healthy lifestyle in pupils aged 10-13 years of Primary School no 9 in Inoworocław”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 6, pp. 355–374, Jun. 2015.