[1]
O. Duszyńska-Stolarska, M. Górecka, A. Habel, and M. Bogdzińska, “Czynniki kreujące poziom wybranych składników pokarmowych w mleku krów, mające wpływ na atrakcyjność dietetyczną = The factors which are create the level of selected nutrients in milk of Holestin Fresian cows that affect the attractiveness of the diet”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 6, pp. 258–266, Jun. 2015.