[1]
E. Kostrzewa-Zabłocka, P. Dziemidok, and M. Makara-Studzińska, “Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 4, pp. 229–244, Apr. 2015.