[1]
A. Janas, A. Chiżyński, A. Szczepkowska, A. Olborska, and P. Osica, “Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 1, pp. 87–99, Jan. 2015.