[1]
J. Siminska, K. Pietkun, J. Stocka, M. Giermakowska, K. Nowacka, and W. Hagner, “Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 2, pp. 269–280, Feb. 2015.