[1]
E. Tomaszewska, M. Cichosz, B. Kochański, A. Plaskiewicz, and W. Zukow, “Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 2, pp. 196–207, Mar. 2015.