Ochyra, Łukasz, Łopuszyńska, A., Pawlicki, M. and Piecewicz-Szczęsna, H. (2022) “Diet and its association with reduced semen quality”, Journal of Education, Health and Sport, 12(11), pp. 278–283. doi: 10.12775/JEHS.2022.12.11.036.