Gruszka, J., Zwierzyńska, A., Dolecka-Ślusarczyk, M. and Adamczyk-Gruszka, O. (2022) “Fetomaternal hemorrhage - case report”, Journal of Education, Health and Sport, 12(12), pp. 220–224. doi: 10.12775/JEHS.2022.12.12.034.