Niewęgłowski, K., Wilczek, N., Rycharski, M. and Niewęgłowska, J. (2022) “Vonoprazan - a new drug for inhibiting gastric acid secretion ”, Journal of Education, Health and Sport, 12(8), pp. 661–670. doi: 10.12775/JEHS.2022.12.08.068.