Stanicki, P., Nowakowska, K., Piwoński, M., Żak, K., Niedobylski, S., Zaremba, B. and Oszczędłowski, P. (2021) “The role of artificial intelligence in cancer diagnostics - a review”, Journal of Education, Health and Sport, 11(9), pp. 113–122. doi: 10.12775/JEHS.2021.11.09.016.