Mońka, M. and Pietraszewska, J. (2016) “Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes”, Journal of Education, Health and Sport, 6(12), pp. 412–423. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4071 (Accessed: 26 May 2024).