Kosiński, M. A. and Kosiński, W. A. (2016) “Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests”, Journal of Education, Health and Sport, 6(12), pp. 53–61. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4029 (Accessed: 10 December 2023).