Widawska-Stanisz, A. (2016) “Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women”, Journal of Education, Health and Sport, 6(9), pp. 133–145. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3823 (Accessed: 20 April 2024).