Kulczycka, K. D. and Kowalczyk, A. (2016) “Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study”, Journal of Education, Health and Sport, 6(10), pp. 402–414. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955 (Accessed: 30 November 2023).