Malchrowicz-Mośko, E. and Rozmiarek, M. (2016) “Turystyka eventów sportowych w Poznaniu - aspekty społeczne, kulturowe i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem turnieju UEFA EURO 2012) = Sport event tourism in poznan – social, cultural and political aspects (with the special focus on UEFA EURO 2012)”, Journal of Education, Health and Sport, 6(10), pp. 158–174. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3931 (Accessed: 9 December 2023).