Kochański, B., Kałużny, K., Kałużna, A., Cichosz, M., Zukow, W. and Hagner-Derengowska, M. (2016) “Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS)”, Journal of Education, Health and Sport, 6(7), pp. 479–487. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3711 (Accessed: 2 June 2023).