Nowicki, G. J., Rudnicka-Drożak, E., Ślusarska, B., Piasecka, H., Zarzycka, D. and Brodowicz-Król, M. (2016) “Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions”, Journal of Education, Health and Sport, 6(5), pp. 236–254. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3522 (Accessed: 15 June 2024).