Kochański, B., Kałużna, A., Kałużny, K., Smuczyński, W., Hagner-Derengowska, M., Zukow, W. and Hagner, W. (2016) “Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku”, Journal of Education, Health and Sport, 6(1), pp. 101–106. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3317 (Accessed: 13 July 2024).