Banaczkowska, A., Eksterowicz, J. and Zukow, W. (2016) “Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny = Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an example Krajna”, Journal of Education, Health and Sport, 6(2), pp. 47–63. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3377 (Accessed: 20 May 2024).