Kocjan, J. (2016) “Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze”, Journal of Education, Health and Sport, 6(3), pp. 81–90. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423 (Accessed: 15 June 2024).