Srokowski, G., Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Piekorz, Z., Siedlaczek, M., Jasionek, A., Srokowska, A. and Zukow, W. (2015) “Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy”, Journal of Education, Health and Sport, 5(12), pp. 521–534. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3265 (Accessed: 5 June 2023).