Kaźmierczak, U., Goch, A., Srokowski, G., Kropkowska, P., Zniszczol, P., Radzimińska, A., Strojek, K. and Zukow, W. (2015) “Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy”, Journal of Education, Health and Sport, 5(10), pp. 275–283. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3064 (Accessed: 30 November 2023).