Drumińska, E., Wilczyńska, S., Pujszo, M. and Stępniak, R. (2015) “Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of ‘health learning’ men of different ages”, Journal of Education, Health and Sport, 5(10), pp. 79–90. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3014 (Accessed: 18 July 2024).