Kochański, B., Kałużna, A., Kałużny, K., Wołowiec, Łukasz, Leoniuk, J., Hagner-Derengowska, M., Zukow, W. and Hagner, W. (2015) “Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional evaluation of competitors practicing boxing using the Functional Movement Screen (FMS)”, Journal of Education, Health and Sport, 5(10), pp. 19–28. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3006 (Accessed: 10 December 2023).