Mrozkowiak, M. and Posłuszny, M. (2015) “Fluktuacja dynamiki i dymorfizm płciowy cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, środowiska miejskiego regionu warmińsko-mazurskiego”, Journal of Education, Health and Sport, 5(7), pp. 401–428. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2798 (Accessed: 25 April 2024).