Kostrzewa-Zabłocka, E., Dziemidok, P. and Makara-Studzińska, M. (2015) “Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital”, Journal of Education, Health and Sport, 5(4), pp. 229–244. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2631 (Accessed: 24 May 2024).