Tomaszewska, E., Cichosz, M., Kochański, B., Plaskiewicz, A. and Zukow, W. (2015) “Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience”, Journal of Education, Health and Sport, 5(2), pp. 196–207. Available at: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2570 (Accessed: 9 December 2023).