Szafrańska, Małgorzata, Emilia Główczewska-Siedlecka, and Zygmunt Siedlecki. 2022. “Insidious Enemy - Phaeochromocytoma. Can Diabetes Be Cured?”. Journal of Education, Health and Sport 12 (9):519-24. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.061.