Niewęgłowski, Kacper, Natalia Wilczek, Michał Rycharski, and Julita Niewęgłowska. 2022. “Vonoprazan - a New Drug for Inhibiting Gastric Acid Secretion”. Journal of Education, Health and Sport 12 (8):661-70. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.08.068.