Ruzhylo, Sofiya, Nataliya Zakalyak, Dariya Popovych, Volodymyr Kikhtan, Teodor Seniv, Oksana Novak, Oksana Mats’ko, and Xawery Żukow. 2022. “Thyrotropic Effects of Balneotherapy in Truskavets’ Spa and Their Endocrine, Vegetative and Metabolic Accompaniments”. Journal of Education, Health and Sport 12 (4):94-104. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.04.008.