Badiuk, Nataliya, Dariya Popovych, Myroslava Hrytsak, Sofiya Ruzhylo, Nataliya Zakalyak, Galyna Kovalchuk, Oksana Mel’nyk, and Xawery Zukow. 2021. “Similar and Specific Immunotropic Effects of Sulfate-Chloride Sodium-Magnesium Mineral Waters "Myroslava" and ‘Khrystyna’ of Truskavets’ Spa in Healthy Female Rats”. Journal of Education, Health and Sport 11 (11):314-33. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.11.031.