Babelyuk, Valeriy, Ruslan Tserkovniuk, Nazariy Babelyuk, Xawery Zukow, Sofiya Ruzhylo, Galyna Dubkova, Tetyana Korolyshyn, Viktor Hubyts’kyi, Volodymyr Kikhtan, Anatoliy Gozhenko, and Igor Popovych. 2021. “The Parameters of Gas Discharge Visualization (biophotonics) Correlated With Parameters of Acupuncture Points, EEG, HRV and Hormones”. Journal of Education, Health and Sport 11 (12):359-73. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.12.030.