Nasalyk, Roksolana, Svitlana Shkrobot, Natalya Sokhor, Lyubov Milevska-Vovchuk, Khrystyna Duve, Bohdan Nasalyk, Walery Zukow, and Igor Popovych. 2020. “Characteristics of Cerebral Hemodynamics in Patients With Chronic Brain Ischemia”. Journal of Education, Health and Sport 10 (11):11-20. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.11.001.